Guzmics Izidór

.
>>>   Guzmics (Ladislaus) I(s)zidor eredeti születési bejegyzése (1785)   <<<
>>>
  Fő tisztelendő Guzmics Iszidor Úr...
(1832) PDF   <<<

>>>
Czuczor Gergely: Emlékbeszéd Guzmics Izidór TT.felett
(Budán, 1842) PDF <<<
>>>
Guzmics Izidór és Kazinczy Ferenc közti levelezés 1822-től 1831-ig
(Esztergomban, 1860) PDF <<<
>>> Vaszary Kolos: Adatok az 1825-ki országgyűlés történetéhez
(Győrött, 1883) PDF <<<
>>>
Zoltvány L. Irén: Guzmics Izidór életrajza
(Budapest, 1884) PDF <<<
>>> Guzmics Izidór apáti naplója (1832-1839) - 1.rész --- 2.rész -
(Irod.tört. közlemények 1903., 13.évf. 3-4.sz.) PDF <<<

.
>>>   Theokritosz maradványi
(Győrött, 1824) PDF  <<<
>>>   Pannónia századjai
(Győrött, 1830) PDF  <<<
>>>   A Magyar Athenéon Öt énekben
(1830) PDF  <<<
>>>   A' papi nőtelenség
(Pesten, 1834) PDF  <<<
>>>   Költészi képek
(1837) PDF  (csak pár oldal!) <<<

.
>>>  Bakonybél 2022 nyarán  <<<

. . .

. . .
>>>  Az Idillikus életszemlélet  <<<.
.   .  .   .
© 2000-. All Rights Reserved!